Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165241
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank S.A. w Warszawie (sygn. akt I Ns 267/20) o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Wierzbickim synu Eugeniusza i Zofii, zmarłego w dniu 15 lutego 2012 r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałego w Gorzewie 3.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu

 

 

drukuj ogłoszenie