Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Gminy Stara Biała o stwierdzenie nabycia spadku po Walentym Świtalskim.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165242
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 340/21

O G Ł O SZ E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku, sygn. akt. I Ns 340/21 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Stara Biała o stwierdzenie nabycia spadku po Walentym Świtalskim, synu Konstantego i Joanny, zmarłym13 września 1995r. w Nowym Trzepowie, ostatnio stale zamieszkałym w Nowym Trzepowie, gmina Stara Biała; po Halinie Świtalskiej, córce Walentego i Rozalii, zmarłej 9 września 2002r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Nowym Trzepowie, gmina Stara Biała oraz po Remigii Świtalskiej, córce Walentego i Rozalii, zmarłej 7 kwietnia 2011r. w Kraszewie - Czubakach, ostatnio stale zamieszkałej w Nowym Trzepowie, gmina Stara Biała. Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie