Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie po 1/8 części prawa wł. nieruchomości poł. we wsi Kąkolówka

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34152206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 456/20 z wniosku Ireny Mrózek i Zbigniewa Cygan w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie po 1/8 części prawa własności nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi Kąkolówka, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2555 o pow. 0,099 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Działka wydzielona została w wyniku scalenia gruntów wsi Kąkolówka z działki o nr. 3135/2, a z wypisu z rejestru gruntów wynika, iż udziały w niej posiadają Helena Cygan w 1/6 części, Józef Cygan w 1/2 części oraz wnioskodawcy Zbigniew Cygan i Irena Mrózek po 1/6 części.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych - właścicieli ww. nieruchomości - bądź ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa do tejże nieruchomości.
O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34152206
drukuj ogłoszenie