Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Kruciak

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34152243
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1074/21 z wniosku Marii Jabłońskiej przy udziale Genowefy Jarząbek oraz Elwiry Dubikowskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Bogdanie Kruciak synu Piotra i Emilii, urodzonym w 1939 roku w Wurwulincach, zmarłym 27 lipca 1942 roku w Nydzie, ostatnio stale zamieszkałym w Wurwulincach. Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34152243
drukuj ogłoszenie