Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Puchalskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165264
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 493/21 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Puchalskiej, nazwisko rodowe: Skorupska, zawód: nieustalony, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ulicy Arabskiej 3, 03-977 Warszawa, zmarłej 23 stycznia 2019 roku w Warszawie, której majątek pozostaje nieustalony. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie