Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Pruszkowie postanowieniem zezwolił Skarbowi Państwa - Burmistrzowi M. Piastowa na złożenie do depozytu sądowego 3943,00

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165265
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 778/21 postanowieniem wydanym w dniu 25 listopada 2021 roku zezwolił Skarbowi Państwa - Burmistrzowi Miasta Piastowa na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Pruszkowie kwoty 3943,00 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) złote stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Miasto Piastów prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 03, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/12 o powierzchni 0,0016 ha z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej ul. ks. Skorupki w Piastowie ustalonego ostateczną decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 52/2021 z dnia 26 maja 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, iż powyższa kwota ma byt wypłacona z depozytu sądowego osobie, która wykaże się tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości.

 

 

drukuj ogłoszenie