Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny toczy się z wniosku Józefa Kisiel, Sławomira Kisiel, Anny Marii Kisiel...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165268
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 517/21 toczy się z wniosku Józefa Kisiel, Sławomira Kisiel, Anny Marii Kisiel sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie, dzielnicy Bielany, województwo mazowieckie, składających się z działek:
- nr 35 i 37, jednostka ewidencyjna 146504_8, obręb nr 1205 71205,
dla działki nr 37 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00508031/1, a jako właściciele wpisani są Daniela Nawrocka, Barbara Nawrocka oraz Maciej Nawrocki,
- 55 i 42, jednostka ewidencyjna 146504_8, obręb 1205 71205.
Sąd wzywa, aby właściciel i jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.

drukuj ogłoszenie