Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny toczy się z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165269
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 501/21 toczy się z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z udziałem Michała Bartłomieja Wysockiego, Maksymiliana Michała Wysockiego, Mikołaja Aleksandra Wysockiego, Adama Henryka Leszczyńskiego, Anny Leszczyńskiej, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Mariannie Wysockiej, córce Aleksandra i Stanisławy, urodzonej w dniu 4 marca 1948 roku w Warszawie, zmarłej w dnia 29 maja 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Warszawie, ul. Wrzeciono 52 lok. 68, który to adres stanowił ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawczyni. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie