Ogłoszenie

Przetarg ustny na sprzedaż na sprzedaż niezabudowanej działki nr 22/21, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej

pomorskie, Starogard gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wiosenna, Starogard gdański, pomorskie
Powierzchnia
15 188 m2
Cena
760 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-04-2021
Numer ogłoszenia
34072826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Gdańska 6
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Starogard Gdański

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchniaDziałka nr 22/21 o pow. 15 188 m2, obręb 7 księga wieczysta nr GD1A/00024794/3
Przeznaczenie nieruchomości gruntowejSymbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego A.164.ZP,U1 - teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi - w szczególności schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe - w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usług.
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedażyNieruchomość przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 586/12/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2019 r.
Cena wywoławcza760 000,00 zł (w tym 23% VAT)
Termin i miejsce przetargu21 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 10:30 sala nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
Wysokość wadium76 000,00 zł
płatne do dnia 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta nr: 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargutablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz strony internetowe: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dot. przetarguUrząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6,
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
pokój 204, tel. 58 5306075;
mail: ewa.lewandowska@um.starogard.pl
34072826
drukuj ogłoszenie