Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol” ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

śląskie, Czeladź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czeladź, śląskie
Numer ogłoszenia
161647
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol" Spółka Jawna A. Będkowski R. Liczberski i inni w upadłości z siedzibą w Czeladzi („Upadły"), ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

1. pakietu obejmującego:

a) nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Letniej 3, składającej się z działki gruntu o numerze geodezyjnym: 43/15, o obszarze 0,2599 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo - warsztatowym o powierzchni użytkowej 607 m2 oraz przyległym do niego budynkiem lakierni o powierzchni użytkowej 38,9 m2, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00049507/2;

b) nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Letniej 3, składającej się z działki gruntu o numerze geodezyjnym: 43/12, o obszarze 0,3215 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 963,88 m2 oraz przyległym do niego budynkiem magazynowo - warsztatowym o powierzchni użytkowej 572,33 m2, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00042136/1,

- szczegółowo opisanych w „Operacie szacunkowym określającym wartość rynkową prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych" z dnia 17 grudnia 2019 r.,

wraz z majątkiem rzeczowym stanowiącym:

i) meble i wyposażenie biurowe (Załącznik nr 1);

ii) maszyny urządzenia i narzędzia (Załącznik nr 2);

iii) elementy zagospodarowania gruntu i ruchomości składowane na placu (Załącznik nr 3),

- szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 „Opinii określającej wartość rynkową składników majątku rzeczowego należącego do spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol" Spółka jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości" z dnia 17 grudnia 2019 r.;

2. poszczególnych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłego, szczegółowo opisanych w:

a) „Opinii określającej wartość rynkową składników majątku rzeczowego należącego do spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości" z dnia 17 grudnia 2019 r., w zakresie Załączników od nr 4 do nr 20;

b) „Opinii określającej wartość rynkową składników majątku rzeczowego należącego do spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości" z dnia 17 stycznia 2020 r.

za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania. Wszelkich informacji w ww. przedmiocie uzyskać można pod numerem telefonu: 032 506 58 74 lub 75 albo pod adresem: kancelaria@zymek.pl

 

 

drukuj ogłoszenie