Ogłoszenie

Fortum Silesia oferuje do sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w Zabrzu, obręb Zaborze, przy ul. Wolności 416.​

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Powierzchnia
44 050 m2
Numer ogłoszenia
161688
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 oferuje do sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w Zabrzu, obręb Zaborze, przy ul. Wolności 416.​

 

Przedmiot oferty: Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5049/294 - KW nr GL1Z/00022122/4 (część działki), 4159/295 i 4160/295 - KW nr GL1Z/00018007/1 oraz 5054/291 KW nr GL1Z/00034729/6, będących własnością Skarbu Państwa wraz z kompleksem głównych obiektów: Kotłowni, Maszynowni, Dyrekcji, Rozdzielni, Portierni, Warsztatowo-Biurowych oraz Centrum Konferencyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 23 753 m2.

 

Rodzaj użytków: Ba-tereny przemysłowe.

 

Przeznaczenie terenu: w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrza nieruchomość oznaczona jako teren: P - tereny przemysłu, składów i magazynów - istniejące.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

 

Powierzchnia terenu : około 44 050 m2.

 

Osoby do kontaktu:

Marek Dołęga kom. 607 917 438, e-mail: Marek.Dolega@fortum.com

Grażyna Jałowiecka kom. 502 855 980, e-mail: Grazyna.Jalowiecka@fortum.com

 

drukuj ogłoszenie