Ogłoszenie

Fortum Silesia S.A. oferuje do sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w Bytomiu, obręb Miechowice, przy ul. Elektrownia 18.​

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Powierzchnia
142 457 m2
Numer ogłoszenia
161690
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


 

Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 oferuje do sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w Bytomiu, obręb Miechowice, przy ul. Elektrownia 18.​

 

Przedmiot oferty: Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu o numerach ewidencyjnych 65/3, 62/3, 143/3, 404/3, 405/3, 406/3 - KW nr KA1Y/00006888/3, 75/4, 101/3, 107/3, 111/3, 150/3, 151/3, 407/3, 408/3, 409/3, 113/112, 145/112, 146/112 - KW nr KA1Y/00007184/7, 140/3, 409/3, 410/3, 411/3, 121/3, 114/112, 116/112 - KW nr KA1Y/00047556/6, będących własnością Skarbu Państwa wraz z kompleksem obiektów produkcyjnych, biurowych i magazynowych.

 

Rodzaj użytków: dr-drogi - działki 65/3, 62/3 oraz Ba-tereny przemysłowe - działki pozostałe.

 

Przeznaczenie terenu: w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bytomia nieruchomość oznaczona jako teren: P4 - tereny technologiczne, T1 - tereny zabudowy infrastruktury technicznej i składowania odpadów.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

 

Powierzchnia terenu : około 142 457 m2.

 

Osoby do kontaktu:

Marek Dołęga kom. 607 917 438, e-mail: Marek.Dolega@fortum.com

Grażyna Jałowiecka kom. 502 855 980, e-mail: Grazyna.Jalowiecka@fortim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie