Ogłoszenie

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w nieruchomości siedliskowej zabudowanej zabudową mieszkalną

lubelskie, Krępiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krępiec, lubelskie
Cena
28 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-04-2021
Numer ogłoszenia
34081198
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-831 Lublin
Ulica
Nałęczowska 76
Osoba kontaktowa
SYNDYK BEATA PYTKA -SOCHAL

SzczegółySyndyk Ewy Gołofit, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/12 w nieruchomości posadowionej na siedliskowej działce gruntu nr 540, o łącznej powierzchni 0,34 ha, położonej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew, zabudowanej zabudową mieszkalną o łącznej powierzchni zabudowy 194 m2, nr KW nr LU1I/00021520/2, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 28 500 zł netto. Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta za zakup nieruchomości w Krępcu" pod adresem :
Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 16 kwietnia r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.
S Y N D Y K
Beata Pytka - Sochal
34081198
drukuj ogłoszenie