Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki” Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

śląskie, Tychy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tychy, śląskie
Numer ogłoszenia
161732
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tychach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: (1) nieruchomości gruntowej zabudowanej warsztatem samochodowym położonej w Tychach ul. Sublańska 83 za cenę 346.800,00 zł netto (100% wartości oszacowania); (2) nieruchomości lokalowej położonej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 1 za cenę 68.200,00 zł netto (100 % wartości oszacowania), (3) nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 3/5 części prawa użytkowania wieczystego położonego w Tychach ul. Fabryczna 10/1 wraz z nieruchomością gruntową zabudowaną położoną w Tychach ul. Metalowa za łączną cenę 1.660.600,00 zł netto (100% wartości oszacownia).

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie do 20.04.2021 r. do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić do 19.04.2021 r. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021 r., godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Lompy 14. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotów przetargu znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz oinie w przedmiocie oszacowania przedmiotów przetargu są udostępniona w Katowicach, ul. Jesionowa 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74, 32 506 58 75 oraz pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@zymek.pl.

 

drukuj ogłoszenie