Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Poręba informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie

śląskie, Poręba

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poręba, śląskie
Powierzchnia
21 037 m2
Cena
1 012 000 zł
Numer ogłoszenia
161779
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Poręba informuje, że w BIP Urzędu Miasta Poręba, na stronie www.umporeba.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba w terminie od dnia 26.03.2021 r. zostanie zamieszczone na okres min. 2 miesięcy ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie, obręb Poręba, w rejonie ul. Partyzantów, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zawierciu księga wieczysta nr CZ1Z/00030568/0.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 3146/24

Powierzchnia nieruchomości: 2,1037 ha

Cena wywoławcza netto: 1 012 000,00 zł (jeden milion dwanaście tysięcy złotych, 00/100)

Wadium płatne do dnia 27.05.2021 r. w kwocie 101 200,00 zł (sto jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100)

Czas i miejsce przetargu: Dnia 02.06.2021 r. godzina 10:00, Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba. Sala Konferencyjna (I piętro).

Do wylicytowanej ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działka nr 3146/24 położona jest w niedalekiej odległości od centrum gminy. Dostęp do drogi publicznej ul. Partyzantów poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu 19MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 5 - pod numerem telefonu 32 67 71 203.

drukuj ogłoszenie