Ogłoszenie

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ogłasza II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż prawa własności: budynku przy ul. Sienkiewicza 10 w...

dolnośląskie, Szczawno-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczawno-Zdrój, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
161889
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
ul.Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-000-03-40, Regon 000288308, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 000110745, kapitał zakładowy i wpłacony 40 075 000 zł

ogłasza II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż prawa własności:

c (dawniej Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Zuch") o powierzchni użytkowej 1 037 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 478/2 o powierzchni 7 517 m2 przy ul. Sienkiewicza 10 w Szczawnie-Zdroju, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010817/2,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900 000,- zł
słownie: dziewięćset tysięcy złotych)

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 45 000,-zł

budynku (dawniej szkoła przy Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Zuch") o powierzchni użytkowej 411 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 478/2 o powierzchni 8 249 m2 przy ul.Ogrodowej 5 w Szczawnie-Zdroju, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010817/2,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750 000,- zł
słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 37 500,-zł

Przetargi/otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.06.2021 r. o godzinie 12:00 i 12:30 w siedzibie Spółki przy ul. Wojska Polskiego 6 w Szczawnie-Zdroju

Ogłoszenie opublikowano na stronie: www.szczawno-jedlina.pl

Szczegółowych informacji udziela Główny Specjalista ds. Inwestycji i Administracji, pokój nr 4 w siedzibie Spółki tel.74 849313, 572729836 w godzinach 8:00-15:00, e-mail: dwojciechowska@szczawno-jedlina.pl Nieruchomość można oglądać do dnia 04.06.2021 r. w dni powszednie po telefonicznym uzgodnieniu.

 

drukuj ogłoszenie