Ogłoszenie

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku zapraszają do udziału w konkursie na operatora nieruchomości przy ul. Garncarskiej 18/20 w Gdańsku

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Garncarska 18/12, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
288 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-05-2021
Numer ogłoszenia
34087059
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
Żaglowa 11
Osoba kontaktowa
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku

SzczegółyOGŁOSZENIE
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (KRS 0000038362)
zapraszają do udziału w konkursie na operatora nieruchomości przy ul. Garncarskiej 18/20 w Gdańsku.
Nieruchomość zabudowana budynkiem obejmuje dz. nr 116 o pow. 288m2 obr. 090 dla której Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/00043519/7.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej www.amberexpo.pl/kamienica-garncarska.
Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w terminie do 17 maja 2021r do godziny 13.00, w sekretariacie Organizatora - Międzynarodowe Targi Gdańsk, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do sekretariatu Organizatora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem zawierającym nazwę i adres Uczestnika konkursu oraz temat konkursu "KAMIENICA - GARNCARSKA" .
34087059
drukuj ogłoszenie