Ogłoszenie

Syndyk upadłej Joanny Iwin zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

śląskie, Lyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Robotnicza 1, Lyski, śląskie
Cena
180 657 zł
Numer ogłoszenia
34087053
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-190 Knurów
Ulica
Floriana 4/32
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySyndyk upadłej Joanny Iwin zaprasza do składania ofert na zakup:
- prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Lyskach przy ul. Robotniczej 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta o nr GL1Y/00147189/2, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. za kwotę 180 657,00 zł.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i regulamin dostępny jest w siedzibie Syndyka pod adresem: 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32, tel. (32) 236 64 77 w godz. od 9:00 do 13:00.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu na adres biura Syndyka: Kancelaria Prawnicza KARDOM, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32 z oznaczeniem "Przetarg".
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Syndyka w Knurowie.
34087053
drukuj ogłoszenie