Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Imielin informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości będących własnością...

śląskie, Imielin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Imielin, śląskie
Powierzchnia
996 m2
Cena
124 000 zł
Numer ogłoszenia
161949
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W IMIELINIE

(województwo śląskie, powiat bieruńsko - lędziński, jednostka ewidencyjna: 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny: 241402_1.0001 Imielin)

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych następujących nieruchomości będących własnością Gminy Imielin:

 

1. działka numer 1294/70 o pow. 996 m2 położona przy ul. Karola Miarki:

księga wieczysta: KA1L/00021810/7,

ewidencja gruntów i budynków: arkusz mapy 18, jednostka rejestrowa 3309, symbol użytku RV,

cena wywoławcza 124 000,00 zł,

wadium: 12 400,00 zł,

sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT 23%,

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu B17.MN ( zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym "Maczki Bór„, a zachodnią granicą miasta),

pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości został przeprowadzony 16 listopada 2020 r., drugi przetarg odbył się 9 marca 2021 r. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 1000 w sali 11 Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81.

 

 

2. działka numer 1301/68 o pow. 1021 m2 położona przy ul. Karola Miarki:

księga wieczysta: KA1L/00021835/8,

ewidencja gruntów i budynków: arkusz mapy 18, jednostka rejestrowa 3309, symbol użytku RV,

cena wywoławcza: 127 000,00 zł,

wadium: 12 700,00 zł,

sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT 23%,

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu B19.MN ( zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym "Maczki Bór„, a zachodnią granicą miasta),

pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości został przeprowadzony 16 listopada 2020 r., drugi przetarg odbył się 9 marca 2021 r. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 1030 w sali 11 Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81.

 

 


Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do 11 maja 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Imielin: Bank PEKAO S.A.: 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835 (konto depozytowe) w tytule wpłaty określając działkę, której dotyczy przetarg, jej powierzchnię oraz położenie.

Ogłoszenia o przetargach podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin www.imielin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Imielin (II piętro, pokój 38) oraz pod numerami telefonu (32) 225 41 39 oraz 225 41 38, w godzinach pracy tut. Urzędu.

 

drukuj ogłoszenie