Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własn. nieruch....

śląskie, Książenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Książenice, śląskie
Powierzchnia
1 302 m2
Cena
350 000 zł
Numer ogłoszenia
161954
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Książenicach, województwo śląskie, przy ul. Klimka 74, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 0,8250 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 1 302,93 m2, tj.:


prawa własności zabudowanej działki nr 333/2 o powierzchni 0,2170 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00014023/0;

 

prawa własności zabudowanej działki nr 332/2 o powierzchni 0,6080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00014033/3;

 

związanego z gruntem prawa własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 302,93 m2.

 

Cena wywoławcza wynosi 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.


Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 30.04.2021 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta konkursowa nieruchomość Książenice, sygn. akt XII GUp 4/12\".


Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium do dnia 30.04.2021 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).


Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w obecności przybyłych oferentów w dniu 4.05.2021 r. w kancelarii syndyka w Gliwicach, al. Korfantego 25/V (II p.), o godz. 16:00.


Otwarcia i rozpoznania ofert dokonuje syndyk, a przebieg konkursu ofert protokołowany jest przez notariusza. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty w konkursie ofert spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 90% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego).


Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub aukcji albo jego unieważnienia bez podania przyczyn.


Regulamin konkursu ofert, dotyczące go uchwały rady wierzycieli oraz operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: recepcja_korfantego25@wp.pl.

 

drukuj ogłoszenie