Ogłoszenie

Prezydent Mysłowic oglasza czwarty ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości połozonej w Mysłowicach-Brzezince przy ul. Dolnej

śląskie, Mysłowice-brzezinka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dolna, Mysłowice-brzezinka, śląskie
Powierzchnia
894 m2
Cena
115 000 zł
Numer ogłoszenia
34087368
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-400 Mysłowice
Ulica
Powstańców 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Mysłowice
ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Dolnej, obejmującej działkę nr 2156/210 o pow. 894 m2 na karcie mapy 4 obrębu 0001 Brzezinka, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00024523/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115.000,-zł
(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.
Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 26 maja 2021 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 23.000,-zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych), z podaniem nr działki. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszeniao przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargina nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w pok. 311 tel. 32 31 71 236 (w godz. pracy urzędu).
34087368
drukuj ogłoszenie