Ogłoszenie

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości połozonej w Mysłowicach-Brzezince przy ul. Dolnej

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dolna, Mysłowice, śląskie
Powierzchnia
1 047 m2
Cena
121 500 zł
Numer ogłoszenia
34087370
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-400 Mysłowice
Ulica
Powstańców 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Mysłowice
ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wym. działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Dolnej, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00024523/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz ze sprzedażą udziałów w działce nr 2154/210 o pow. 446 m2, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, objętej obecnie księgą wieczystą nr KA1L/00048990/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach (poprzednio KW nr KA1L/00024523/9).
L.p.Numery działek
na k.m.4 obrębu Brzezinka
i powierzchnie
Łączna cena wywoławcza nieruchomości pod zabudowę
i udziału w drodze (netto)
Wysokość
wadium
1.2.3.4.
1.Działka nr 2490/210o pow. 1047m2+ udział 1/4 cz. w działce nr 2154/210 o pow. 446 m2121.500,-zł24.300,-zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 10.40 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.
Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 26 maja 2021 r. wnieść w/w wadium w pieniądzu, z podaniem nr działki. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszeniao przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargina nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w pok. 311 tel. 32 31 71 236 (w godz. pracy urzędu).
34087370
drukuj ogłoszenie