Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych...

śląskie, Jastrzębie-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębie-Zdrój, śląskie
Numer ogłoszenia
161956
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

o przetargu ustnym nieograniczonym

który odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku w sali 129 A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy
Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 2572/270 o pow. 0,1012 ha, cena wywoławcza 81 500,00 zł, wadium 8 200,00 zł, godzina 10:00
- 2571/270 o pow. 0,1025 ha, cena wywoławcza 75 700,00 zł, wadium 7 600,00 zł, godzina 10:30
- 2570/270 o pow. 0,1001 ha, cena wywoławcza 71 800,00 zł, wadium 7 200,00 zł, godzina 11:00

obręb Jastrzębie Zdrój, k. m.5, KW GL1J/00010662/1.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 19.05.2021 r. (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie 14 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

 

drukuj ogłoszenie