Ogłoszenie

Przydent Sosnowca ogłasza ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Stromej

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stroma, Sosnowiec, śląskie
Powierzchnia
614 m2
Cena
140 000 zł
Numer ogłoszenia
34088305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
al. Zwycięstwa 20
Osoba kontaktowa
GMINA SOSNOWIEC

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
Prezydent Miasta Sosnowca
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sosnowiec poł. w Sosnowcu przy ul. Stromej, ozn. geodezyjnie nr 5657 o pow. 614 m?, nr 5819 o pow. 1097m?, obręb Sosnowiec 0010 wraz z udziałem w wysokości po 1/3 w działce drogowej nr 5658
o pow. 359m?, wpisanych w księdze wieczystej nr KA1S /00002091/7 z przeznaczeniem zgodnym
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
1.Cena wywoławcza do przetargu wynosi:
a) dla działki nr 5659 o pow. 614 m?, wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658 - 140.000,00zł ,
b) dla działki nr 5819 o pow.1097m?, wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej
nr 5658 - 227.000,00zł .
Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,poz.106
ze zm.)
2.Działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.
3.Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307 o godz. 10,00.
Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w działek odbył się w dniu 03.07.2020r,
4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na każdą działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 17.05.2021r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 w dniu 17.05.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).
5.Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem:bip.um.sosnowiec.pl
w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www. sosnowiec.pl
6.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, pok. IV piętro, tel. 32 296 04 12.
34088305
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: