Ogłoszenie

Przydent Sosnowca ogłasza ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Stromej

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stroma, Sosnowiec, śląskie
Powierzchnia
1 097 m2
Cena
227 000 zł
Numer ogłoszenia
34088305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
al. Zwycięstwa 20
Osoba kontaktowa
GMINA SOSNOWIEC

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
Prezydent Miasta Sosnowca
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sosnowiec poł. w Sosnowcu przy ul. Stromej, ozn. geodezyjnie nr 5657 o pow. 614 m?, nr 5819 o pow. 1097m?, obręb Sosnowiec 0010 wraz z udziałem w wysokości po 1/3 w działce drogowej nr 5658
o pow. 359m?, wpisanych w księdze wieczystej nr KA1S /00002091/7 z przeznaczeniem zgodnym
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
1.Cena wywoławcza do przetargu wynosi:
a) dla działki nr 5659 o pow. 614 m?, wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658 - 140.000,00zł ,
b) dla działki nr 5819 o pow.1097m?, wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej
nr 5658 - 227.000,00zł .
Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,poz.106
ze zm.)
2.Działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.
3.Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307 o godz. 10,00.
Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w działek odbył się w dniu 03.07.2020r,
4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na każdą działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 17.05.2021r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 w dniu 17.05.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).
5.Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem:bip.um.sosnowiec.pl
w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www. sosnowiec.pl
6.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, pok. IV piętro, tel. 32 296 04 12.
34088305
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: