Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Ceglanej

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnowiec, śląskie
Powierzchnia
555 m2
Cena
97 000 zł
Numer ogłoszenia
34087803
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
al. Zwycięstwa 20
Osoba kontaktowa
GMINA SOSNOWIEC

SzczegółyPrezydent Miasta Sosnowca
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec poł. w Sosnowcu przy ul. Ceglanej, obręb 0011 Sosnowiec, ozn. geodezyjnie nr 4384 o pow. 555m?, wpisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00049878/9, z przeznaczeniem zgodnym z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla Inwestora w oparciu o zapisy w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca"
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca przyjętego Uchwałą nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016r. (z późniejszą zmianą), przedmiotowa działka zlokalizowana jest w terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem A1B.8/1.TI dla którego określono przeznaczenie:
dominujące TI - tereny infrastruktury technicznej,
dopuszczalne TU - tereny usług z grup TU1(usług komercyjnych), TU2 (usług publicznych),
1.Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 97.000,00zł ,
Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,poz.106 ze zm.)
2. Działka jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.
3.Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307. o godz. 10,00
4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 24.05.2021r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 w dniu 24.05.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).
5.Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie
www. sosnowiec.pl
6.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, pok. IV piętro, tel. 32 296 04 12.
34087803
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: