Ogłoszenie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na...

warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
27 928 m2
Cena
636 500 zł
Numer ogłoszenia
161992
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


herb„Wyciąg z ogłoszenia"

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

 

Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/159, o powierzchni 27928m2, zapisana w KW Nr OL1L/00014801/6.

 

Cena wywoławcza: 636.500,00zł, wysokość wadium: 64.000,00zł.

 

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: P.03 i P.04 - tereny przemysłu, baz i składów.

 

Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008, poz. 1562 ze zm.).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2021 ROKU O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT.

Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pokój 103, tel. (89) 767 8515, w godz. 800 - 1500. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: lidzbarkw.eu i http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 14.04.2021 roku

 

drukuj ogłoszenie