Ogłoszenie

Prezydent Mysłowic ogłsza czwarty ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości połozonej w Mysłowicach przy ul. Dworcowej

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dworcowa, Mysłowice, śląskie
Powierzchnia
5 214 m2
Cena
315 000 zł
Numer ogłoszenia
34089130
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-400 Mysłowice
Ulica
Powstańców 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

Szczegóły



Prezydent Miasta Mysłowice
ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2127/248 o pow. 5214 m2, na karcie mapy 4 obręb 0001 Brzezinka, księga wieczysta KA1L/00044532/1, położonej przy ulicy Dworcowej w Mysłowicach, przeznaczonej na cele zgodne z zapisem w planie miejscowym, pod zabudowę produkcyjno - usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 315.000,- zł
(słownie złotych: trzysta piętnaście tysięcy)
Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu podatek VAT wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10.00
w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1.
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w kwocie 63.000,- zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące). Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszeniao przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice/przetargina nieruchomości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Istnieje możliwość wglądu do opinii i dokumentacji uzyskanych
w trakcie przygotowania przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ulicy Powstańców 1, II piętro pokój nr 311 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także uzyskania informacji o organizowanym przetargu pod nr tel. (32)
31 71 236, w godzinach pracy urzędu. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy tej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Mysłowice pod nr tel. (32) 31 71 320, w godzinach pracy urzędu.
34089130
drukuj ogłoszenie