Ogłoszenie

Wójt Gminy Miękinia informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wróblowice

dolnośląskie, Wróblowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wróblowice, dolnośląskie
Powierzchnia
741 m2
Cena
77 000 zł
Numer ogłoszenia
34089540
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
KOŚCIUSZKI 41
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyWójt Gminy Miękinia
informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Miękinia,
ul. Kościuszki 41, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dz. nr 2/11 obręb Wróblowice o pow. 0,0741 ha, przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, KW Nr WR1S/00039702/0.
Wadium do przetargu wynosi 8 000 zł. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 77 000 zł. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony, wg obowiązujących przepisów podatek VAT (obecna stawka VAT wynosi 23%).
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia, ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.miekinia.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.miekinia.pl.
Szczegółowe informacje o działce można uzyskać w Urzędzie Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41 pok. 310 lub pod numerem telefonu 71 735 92 58, a także na stronie https://miekinia.e-geoportal.pl lub https://sredzki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
34089540
drukuj ogłoszenie