Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału do lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Akacjowej

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Akacjowa, Katowice, śląskie
Cena
36 925 zł
Numer ogłoszenia
34089139
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
52-311 Wrocław
Ulica
Marchewkowa
Osoba kontaktowa
ADMINISTER POLSKA SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Hajor osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:
1. Udziału w wysokości 1/4 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 33,60 m2, położonego w Katowicach,
ul. Akacjowa 6/1
Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 36 925 zł.
Wadium wynosi 10% ceny wywołania.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.
Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 4.05.2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie "OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KATOWICE >< NIE OTWIERAĆ".
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej.
Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/
Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.
Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e-mail: syndyk.loboz@gmail.com.
34089139
drukuj ogłoszenie