Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Bąka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 239 mkw. położonej w...

śląskie, Żory

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żory, śląskie
Powierzchnia
239 m2
Cena
320 000 zł
Numer ogłoszenia
162048
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Bąka, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy sygn. akt XII GUp 25/18, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 2778/2 o pow. 239 mkw. położonej w Żorach przy ulicy Jarzębinowej 72 objętej księgą wieczystą KW nr GL1X/00007219/7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej z garażem w bryle budynku o powierzchni łącznej 132,51 mkw.

Warunki przetargu:

Przedmiotem sprzedaży jest wyżej określona nieruchomość.

Cenę sprzedaży stanowi kwota 320 000,00 zł.

Rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w dniu 20.05.2021 r. o godz. 14.10 w sali 112 i będzie prowadzone przez syndyka pod nadzorem Sędziego- Komisarza.

Oferty przetargu składać należy na ręce syndyka w terminie 14 dni od daty obwieszczenia o przetargu w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Przetarg Bąk Jerzy" na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Kaźmierczak, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik

Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium w wysokości 32 000,00 zł. Oferty bez załączonego dowodu wpłaty wadium będą odrzucone. Wadium wpłacić należy na rachunek nr 34 1050 1344 1000 0091 2919 3190 (ING Bank Śląski) do 14 dni od daty obwieszczenia o przetargu (decyduje data wpływu na rachunek).

Syndyk dokonuje wyboru oferenta. Wybór oferenta wymaga zatwierdzenia przez Sędziego- Komisarza.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, podlega zwrotowi w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia oferty.

Resztę ceny sprzedaży oferent ma wpłacić do dwóch miesięcy od zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza. Wpłata całości ceny stanowi warunek zawarcia umowy.

Zawarcie umowy nastąpi do trzech miesięcy od zatwierdzenia wyboru oferty.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy z winy oferenta, Sędzia-Komisarz wyda postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu, w którym nie uczestniczy oferent, który nie zawarł umowy.

 

drukuj ogłoszenie