Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sosnowca informuje o nieruchomości zabudowanej do sprzedaż położonej w Sosnowcu przy ulicy Nogi 9-11

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnowiec, śląskie
Powierzchnia
158 m2
Numer ogłoszenia
34089614
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
al. Zwycięstwa 20
Osoba kontaktowa
GMINA SOSNOWIEC

SzczegółyOGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Sosnowca
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Sosnowcu przy ul. Nogi 9-11, oznaczonej geodezyjne jako działka o numerach 3217 i 3223, obręb 10 Sosnowiec, o pow. 158 m2 ujawnione w księgach wieczystych o numerach KA1S/00031870/4 i KA1S/00031871/1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) powinny złożyć wniosek w tym przedmiocie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń, licząc od dnia 21.04.2021 r. do dnia 2.06.2021 r. W przypadku niezłożenia wniosku w podanym terminie roszczenie to wygasa.
34089614
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: