Ogłoszenie

Prezydent Chorzowa zawiadamia o nieruchomościach do sprzedaży położonych w Chorzowie w trybie bezprzetargowym

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chorzów, śląskie
Cena
66 000 zł
Numer ogłoszenia
34089616
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

SzczegółyPrezydent Miasta Chorzów
zawiadamia,

że w dniu 21 kwietnia 2021 roku, wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta, ogłoszenie o wyznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Krakowskiej,stanowiących własność Miasta Chorzów, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
- 767/51 o powierzchni 19 m2, obręb 0001, karta mapy 6, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00010308/6,
- 771/52 o powierzchni 89 m2, obręb 0001, karta mapy 6, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005635/9,
- 769/51 o powierzchni 274 m2, obręb 0001, karta mapy 6, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005635/9

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Krakowskiej, oznaczonej działką o numerze 622/51.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: użytek Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Przeznaczenie nieruchomości:MU/P,G - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług.

Cena sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej ustalona została na kwotę 66.000,00 zł netto. Ww. kwota zostaje powiększona o należny podatek VAT, tj. o kwotę 15.180,00 zł tak więc cena sprzedaży nieruchomości wyniesie81.180,00 złbrutto.

Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej miasta:www.chorzow.euoraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, pod numerem telefonu 32 416 50 00 wew. 9377.
34089616
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: