Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Santok o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

lubuskie, Lipki wielkie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lipki wielkie, lubuskie
Powierzchnia
3 000 m2
Cena
500 000 zł
Numer ogłoszenia
34090388
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-431 Santok
Ulica
Gorzowska
Osoba kontaktowa
GMINA SANTOK

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
Wójta Gminy Santok o II przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w miejscowości Lipki Wielkie gmina Santok, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr działki 263 o pow. 0,30 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00065213/3.
Cena wywoławcza: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
Wysokość wadium: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Santok przy ulicy Gorzowskiej 59 -sala konferencyjna parter.
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Santok pok. nr. 10 parter tel. 95 7287525.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej www.santok.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Santok, na tablicy ogłoszeń miejscowości Lipki Wielkie.
34090388
drukuj ogłoszenie