Ogłoszenie

Prezydent Miasta Częstochowa ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w Częstochowie przy ulicy ks. Piotra Skargi

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Częstochowa, śląskie
Powierzchnia
47 m2
Cena
8 300 zł
Numer ogłoszenia
34090269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-217 Częstochowa
Ulica
Śląska 11/13
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
OGŁASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa:
1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. ks. Piotra Skargi, oznaczona w obrębie 20 jako działka nr 13/6 o powierzchni 0,0047 ha.
2. Cena wywoławcza: 8 300 zł. Transakcja zwolniona z podatku VAT, w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek naliczenia podatku VAT do ww. ceny zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
3. Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 1 600 zł.
1. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 - Sala sesyjna o godz. 11:15.
2. Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.czestochowa.pl.
3. Dane teleadresowe: dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzieli się w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy telefonicznie pod numerem: 343 707 729.
34090269
drukuj ogłoszenie