Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sopocie przy ul. 1 Maja 32

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
1 Maja 32, Sopot, pomorskie
Powierzchnia
2 334 m2
Cena
3 100 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-06-2021
Numer ogłoszenia
34090967
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

Szczegóły/
INWESTUJ W SOPOCIE!
WYCIĄG z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Sopotu
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, fax 551-01-33
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu
1. Lokalizacja: Sopot, ul. 1 Maja 32.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miasta Sopotu, oznaczona na arkuszu mapy nr 22 jako działka nr 74 o pow. 2334m2, zapisana w księdze wieczystej GD1S/00004675/4.
3. Przeznaczenie nieruchomości: teren usług o zakresie dopuszczalnych funkcji: nauka, oświata, sport, kultura, rekreacja, usługi turystyki, usługi zdrowia, administracja.
4. Forma zbycia: sprzedaż
5. Cena wywoławcza: 3 100.000,-zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).
6. Termin i miejsce przetargu: 28.06.2021r. godz. 1200 sala nr 39 Urzędu Miasta Sopotu.
7. Wysokość wadium: 160.000,-zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
8. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: prasa ogólnokrajowa, strona internetowa www.sopot.plw Biuletynie Informacji Publicznej - Przetargi, tablice informacyjne w Urzędzie Miasta Sopotu.
9. Szczegółowe informacje o przetargu: Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Sopotu, tel: 58 52-13-797/799.
34090967
drukuj ogłoszenie