Ogłoszenie

Wójt Gminy Stężyca ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie Czaple, gm. Stężyca

pomorskie, Czaple

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czaple, pomorskie
Powierzchnia
4 184 m2
Cena
481 160 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-06-2021
Numer ogłoszenia
34089610
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-322 Stężyca
Ulica
Parkowa 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Stężyca

SzczegółyRP.GN.6840.28.2020.JS Stężyca, 16.04.2021 r.
WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:
Lp.Nr działkiObrębNr KWPow. haCena wywoławcza
w zł - netto
Wadium
w zł
Informacje dodatkowe
27.307/27CzapleGD1R/00035512/90,1008115.920,0011.592,00Informacje w pkt. 2 ogłoszenia
28.307/28CzapleGD1R/00035512/90,1006115.690,0011.569,00
29.307/29CzapleGD1R/00035512/90,1039119.485,0011.948,50
30.307/30CzapleGD1R/00035512/90,1131130.065,0013.006,50
43.307/43CzapleGD1R/00035512/90,4856558.440,0055.844,00
1. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 119 poz. 2298):
działki nr: 307/27; 307/28; 307/29; 307/30; wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 141-MN/UT teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej indywidualnej;
działka nr 307/43 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 141-MN/UT terenu zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej indywidualnej i 140-ZL tereny lasów.
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Ze względu na ukształtowanie terenu i możliwość zagospodarowania, działki wskazane poniżej będą sprzedawane łącznie:
Lp.Nr działkiObrębNr KWPow. haCena wywoławcza
w zł - netto
Wadium
w zł
4.307/27, 307/28, 307/29, 307/30CzapleGD1R/00035512/90,4184481.160,0048.116,00
3. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. dla działek:
307/43 o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, (pok. narad, nr 125, I p.);
307/27, 307/28, 307/29, 307/30 o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 22 czerwca 2021 r. z dopiskiem "Przetarg Nowe Czaple, dz. nr ... " (dzień wpływu środków na konto Gminy).
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.
34089610
drukuj ogłoszenie