Ogłoszenie

Prezydent Bytomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego połozonego w Bytomiu przy Skwerze Osiedlowym 2A/4

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
48,65 m2
Cena
120 000 zł
Numer ogłoszenia
34091070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-902 Bytom
Ulica
Parkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA BYTOM

SzczegółyPrezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy Skwerze Osiedlowym 2A/4.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: działki nr 796/15, 797/15 i 798/15 (karta mapy 21) o łącznej powierzchni 496 m2, zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00024659/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów (obciążeń). Właściciel: gmina Bytom we współwłasności.
Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku wzniesionego w 1951 roku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, schowka i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,65 m2. Lokal sprzedaje się wraz z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 13,02 m2. Stan techniczny lokalu zły, wymaga generalnego remontu. W lokalu znajduje się jeden piec kaflowy, między pokojami. W kuchni brak urządzeń. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i ogrzewania piecowe. Wszystkie instalacje i urządzenia do wymiany. Udział, związany z lokalem, w prawie własności budynku i działki gruntu wynosi 89/1000.
W budynku przy Skwerze Osiedlowym 2A-2B-2C została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.
Wspólnota Mieszkaniowa przy Skwerze Osiedlowym 2A-2B-2C zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków tej wspólnoty gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120 000 zł, w tym cena gruntu 7 150 zł
Minimalne postąpienie wynosi 1 200 zł.
Wadium w wysokości 12 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 26 maja 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pli w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 63 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.
34091070
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: