Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozstaje ogłasza pzretarg na sprzedaż loklau mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ul. Żwirki i Wigury 1F

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żwirki i Wigury 1F, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
67,1 m2
Cena
424 900 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-05-2021
Numer ogłoszenia
34091097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-464 Gdańsk
Ulica
Leszczyńskich 4
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozstaje

SzczegółyUl. Leszczyńskich 4 80-464 Gdańsk sekretariat tel. 058 735-21-44
OGŁASZA
PRZETARG OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY
na nabycie odrębnej własności lokalu będącego w dyspozycji Spółdzielni.
POW.M.2ULICAPIĘTROCENA
WYWOŁAWCZA
za lokal / za 1 m2 p.u.
WADIUMWYSOKOŚĆ
POSTĄPIENIA
67,10 m2
(3 POKOJE)
Żwirki i Wigury
1F
IX424.900,00 zł
6.332,34 zł/m2p.u.
42.490,00 zł4.300,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 10.05.2021 r. w Klubie osiedlowym "Szafir" Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" przy ul. Kombatantów 4 :
1.Pr przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział członkowie Spółdzielni, ich małżonkowie oraz wspólnie zamieszkałe od co najmniej 3 lat dzieci i inne osoby bliskie, w dniu 10.05.2021 roku o godz. 14 : 00
2.przetarg nieograniczony / w przypadku nie rozstrzygnięcia w/w przetargu ograniczonego/ w dniu 10.05.2021 roku o godz. 14 : 30
Lokal przeznaczony na przetarg można oglądać w dniu 28 kwietnia i 29 kwietnia 2021 roku
w godz. 8:30 -10:30. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Administracją
tel. 058 735-21-65.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁYW WADIUM DO DNIA 06.05.2021r NA KONTO SPÓŁDZIELNI: 13 1090 1098 0000 0001 0417 2879 SANTANDER BANK.
Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium:
1. wszystkim uczestnikom przetargu (oprócz wygrywającego) w terminie 3 dni po zakończeniu
postępowania przetargowego (przetargu),
2. w terminie 3 dni po przetargu, w przypadku pisemnego wycofania chęci uczestnictwa w
przetargu, jeżeli wycofanie nastąpiło co najmniej na 1 dzień przed terminem przetargu,
3. w terminie 3 dni po ogłoszeniu odwołania lub unieważnienia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli:
1. wpłacający wadium nie przystąpił do przetargu, z zastrzeżeniem § 24 ust.1 pkt. b
"Regulaminu...organizowania przetargów".
2. wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny sprzedaży w terminach określonych § 22 "Regulaminu...organizowania przetargów".
W takim przypadku oferta przestaje wiązać Spółdzielnię.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z zawarciem umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają kupującego.
Regulamin...organizowania przetargów jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
Uwaga uczestnicy przetargu pozostający w związku małżeńskim: prosimy pobrać w Sekretariacie Spółdzielni druk: "ZGODA MĘŻA/ŻONY NA NABYCIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO W DRODZE PRZETARGU".
34091097
drukuj ogłoszenie