Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruch. wchodzące w skład masy...

lubelskie, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Biała Podlaska, lubelskie
Powierzchnia
24 m2
Cena
1 400 000 zł
Numer ogłoszenia
162090
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Syndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej o sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:


1. Prawo własności działki gruntu numer 3 o powierzchni 24 700,00 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1W/00057739/0 za cenę nie niższą 1 400 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 50 000,00 złotych.

2. Prawo własności działki gruntu numer 229 o powierzchni 2 600 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00064903/9 za cenę nie niższą niż 47 500,00 złotych netto. Wymagane wadium 5 000,00 złotych

3. Prawo własności działki gruntu numer 308/14, 308/15, 308/18, 308/19, 308/20, 308/21 o powierzchni 19 938 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00069735/5 za cenę nie niższą niż 368 450,00 złotych netto. Wymagane wadium 30 000,00 złotych /możliwość zakupu pojedynczych działek/.

4. Prawo własności działki gruntu numer 307/7, 307/9 i 307/10 o łącznej powierzchni 13 381 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00066004/1 za cenę nie niższą niż 304 600,00 złotych netto. Wymagane wadium 25 000,00 złotych /możliwość zakupu pojedynczych działek/

5. Prawo własności działki gruntu numer 190 o powierzchni 900 m2. dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1W/00037326/6 za cenę nie niższą niż 76 500,00 złotych netto /zabudowana niedokończonym budynkiem mieszkalnym/. Wymagane wadium 7 000,00 złotych.

6. Udziału w wysokości 3000/22000 w prawie własności działki gruntu numer 308/17 o powierzchni 10 062 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1R/00066344/6 za cenę nie niższą niż 14 450,00 złotych netto

Bliższe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka przy ul. Bursaki 14 lok. 31 w Lublinie w godz. 10-14 lub pod nr. telefonu 601 511 606.

Wstępne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup nieruchomości AJP LOGISTIC należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze syndyka w terminie do 14 maja 2021r. do godz. 14, decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości numer: 55 8025 0007 0710 5614 2000 0010. W tytule wpłaty należy określić której z nieruchomości dotyczy wpłata/dowód uiszczenia wadium dołączyć do oferty/.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 

 

drukuj ogłoszenie