Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica położonej w miejscowości...

śląskie, Pilica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pilica, śląskie
Powierzchnia
1 917 m2
Cena
122 000 zł
Numer ogłoszenia
162105
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00041581/7, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 2034 o powierzchni 0,1917 ha, nr 2037 o powierzchni 0,0991 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sławniów, w miejscowości Pilica. Nabywca przy sprzedaży zobligowany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu dla sieci wodociągowej, która przebiega przez ww. nieruchomość o pow. 0,0933 ha, na rzecz Gminy Pilica.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr 159/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 122 000,00 zł. netto.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium: 10 000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie do 24.05.2021r. na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy BS Wolbrom O/Pilica nr 83 84500005 0040 0400 0013 0002. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku bankowego. W tytule wpłaty należy wskazać jednoznacznie, oznaczenie nieruchomości oraz kto wpłaca wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021. r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46A, (na parterze).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46a, na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz opublikowanie w gazecie obejmującej co najmniej powiat, na stronie internetowej urzędu www.pilica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.pilica.bip.jur.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46a, tel. (32) 673-51-04 wew. 312 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

drukuj ogłoszenie