Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż niercuchomości zabudowanej położonej w Krakpowicach

opolskie, Krapkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krapkowice, opolskie
Powierzchnia
4 213,2 m2
Cena
1 810 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-06-2021
Numer ogłoszenia
34091636
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
47-303 Krapkowice
Ulica
KILIŃSKIEGO 1
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH

SzczegółyZarząd Powiatu Krapkowickiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego:
1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami na etapie budowy
o łącznej powierzchni użytkowej 4213,2 m2 położona w Krapkowicach opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z karty mapy 12 i powierzchni 1,3438 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00046016/7. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4UM, który oznacza teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej.
2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
3. Cena wywoławcza: 1 810 000,00 zł netto (słownie : milion osiemset dziesięć tysięcy zł).
4. Wysokość wadium: 200 000,00 zł, wpłata wadium do dnia 29.06.2021 r. na rachunek nr 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
5. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 02.07.2021 r., godz. 1000, sala 100 Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, strona
internetowa Starostwa Powiatowego ( www.powiatkrapkowicki.pl ) oraz Biuletyn Informacji
Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl).
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Inwestycji
i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój nr 116
telefon 77 40 74 372.
34091636
drukuj ogłoszenie