Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości upadłego Spółdzielnia Niewidomych START w upadłości, w Przemyślu ul. Batorego 22

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Cena
3 904 000 zł
Numer ogłoszenia
34091905
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12
Osoba kontaktowa
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

SzczegółySyndyk
Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych "START" w upadłości
sprzeda " z wolnej ręki"
nieruchomości i ruchomości upadłego Spółdzielnia Niewidomych "START" w upadłości, w Przemyślu ul. Batorego 22 na które składa się :
- prawo własności nieruchomości obejmujące działki o numerze ewidencyjnym 451/7,459/9 , 452/2 , 452/4 , 453/2 , 455/3 , 455/5 , 636/3 , obręb 214 miasto Przemyśl wraz z posadowionymi na w/w działkach budynkami i budowlami dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr PR1P 00050856/0 w cenie nie niższej niż - 3 904 000,00 zł. - netto
- ruchomości: za cenę nie niższą niż 65 % ceny oszacowania tj. 801 000,00 zł. - netto .
- zapasy , wyposażenie itp. o wartości 260 551,00 zł. - ceny do negocjacji
? Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem:
"PRZETARG. Spółdzielnia Niewidomych "START" w upadłości w Przemyślu, ul. Batorego 22 Sygn. akt V. GUp 421/19 - "NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu ul. Geodetów 1/304 35 - 328 Rzeszów.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł. w przypadku nieruchomości oraz 10 000,00 zł. tytułem zakupu ruchomości bądź łącznie w przypadku nieruchomości i ruchomości kwotę 60 000,00 zł. na rachunek : Spółdzielnia Niewidomych "START" w upadłości 37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22
NR : 84 1050 1562 1000 0090 3094 3188
w terminie do dnia 25.05.2021 r.
3. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu do wglądu w biurze syndyka w Rzeszowie ul. Geodetów 1/304
4 . Przedmioty oferowane do sprzedaży można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
5. Osobą kompetentną do kontaktów jest Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w upadłości, adres do korespondencji i kontaktów: 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1/304 , tel. 607 621 616 lub 505 293 520 , mail : montares@onet.pl
34091905
drukuj ogłoszenie