Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Urszuli Spiewok ogłaszaja przetarg na sprzedaż nieruchomości

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Numer ogłoszenia
162115
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndycy mas upadłości w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Rejonowym w Gliwicach: syndyk masy upadłości Urszuli Spiewok osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 273/20) oraz syndyk masy upadłości Eweliny Spiewok osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 236/20) ogłaszają przetarg na sprzedaż nieruchomości.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących nieruchomości:

prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki gruntu numer 1909/57 i 1910/57 o łącznej powierzchni 1951m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1Y/00024560/9;

 

prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki gruntu numer 1898/57; 1911/57; 1912/57 o łącznej powierzchni 4299m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1Y/00165921/8;

 

Łączna cena wywoławcza wynosi 388 800,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi przewidziane regulaminem przetargu do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data wpływu do biura syndyka).Dodatkowe informacje oraz treść regulaminu przetargu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: syndyk-przetarg@wp.pl lub pod nr tel.: 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00.

 

 

drukuj ogłoszenie