Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w Rudzie...

śląskie, Ruda Śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ruda Śląska, śląskie
Powierzchnia
46 m2
Cena
90 400 zł
Numer ogłoszenia
162117
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 7, położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szczęść Boże 54, o powierzchni 46,15 m2, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, dla którego to prawa nie urządzono księgi wieczystej

Cena wywoławcza wynosi 90 400,00 zł netto.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl lub w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

 

drukuj ogłoszenie