Ogłoszenie

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o drugim przetargu ustnym nieogr. na sprzedaż niezabud. nieruch. gruntowych położ. przy ul. Rybnickiej

śląskie, JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
JASTRZĘBIE- ZDRÓJ, śląskie
Powierzchnia
2 065 m2
Cena
132 000 zł
Numer ogłoszenia
162149
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

który odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00 w sali 130 A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rybnickiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 122/13 o pow. 0,2065 ha, KW GL1J/00012747/5, 128/14 o pow. 0,0408 ha, KW GL1J/00031938/0, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 3, cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 132 000,00 zł, wadium 13 200,00 zł.


Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 165 000,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z dopiskiem przetarg ul. Rybnicka, na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 02.06.2021 r. (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie 1MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

 

 

drukuj ogłoszenie