Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sosnowca informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w Sosnowcu przy ul. Pustej

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pusta, Sosnowiec, śląskie
Powierzchnia
492 m2
Numer ogłoszenia
34093192
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
Al. Zwycięstwa 20
Osoba kontaktowa
GMINA SOSNOWIEC

SzczegółyPrezydent Miasta Sosnowca
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20 oraz na stronach internetowych miasta Sosnowca został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. Pustej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5979/2 obręb Sosnowiec 009, o pow. 492 mkw , która jest wpisana do księgi wieczystej nr KA1S/ 00016524/3 jako własność Gminy Sosnowiec, z przeznaczeniem zgodnym z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, tj. pod zabudowę usługową .
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) powinny złożyć wniosek w tym przedmiocie w terminie
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na urzędowej tablicy ogłoszeń, tj. od dnia 4.05.2021 r. do dnia 16.06.2021 r.
W przypadku niezłożenia wniosku w podanym wyżej terminie roszczenie wygasa.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 419
ul. Mościckiego 14, tel. 32 29-60- 414.
34093192
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: