Ogłoszenie

Burmistrz Czeladzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Czeladzi w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego

śląskie, Czeladź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czeladź, śląskie
Powierzchnia
12 122 m2
Numer ogłoszenia
34092208
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-250 Czeladź
Ulica
Katowicka 45
Osoba kontaktowa
MIASTO CZELADŹ

SzczegółyBK-GL.6840.8.2021
Burmistrz Miasta Czeladź informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:
Informację o wywieszeniu wykazu numer 23/2021 - dotyczącego zbycia nieruchomości - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonych w Czeladzi w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, oznaczoną numerami działek: 266 arkusz mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha oraz 268 arkusz mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00018273/6 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach: 263, 264/2, 28/4, 29/3, 31/3, 32/3, 35/3, 36/3, 38/2, 40/3, 41/3, 42/3, 44/6, 45/3, 46/3, 47/3, 50/3, 51/5, 52/3, 54/3, 55/3, 57/3, 58/3, 59/2, 60/3, 61/3, 64/3, 66/3, 67/3, 68/6, 70/8, 71/8, 72/8, 73/8, 76/8, 78/4, 79/4, 81/8, 82/8, 84/8, 86/8, 87/8, 89/8, 90/8, 91/3, 92/3, 93/3, 95/3 arkusz mapy 32
Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź - ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, II piętro, a także zamieszczony na stronie internetowej www.bip.czeladz.plna okres 21 dni, od dnia wywieszenia wykazu, tj.
od 30 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021r.
34092208
drukuj ogłoszenie