Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Kolonii Miłocin

lubelskie, Kolonia młocin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolonia młocin, lubelskie
Cena
296 595 zł
Numer ogłoszenia
34098745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-204 Wojciechów
Ulica
Palikije Pierwsze 155
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU W UPADŁOŚC

SzczegółySyndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości
w Kolonii Miłocin, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 335/4 i 336 o pow.
3,23 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00066453/4;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 302/4, 303/6 i 304
o pow. 2,0063 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 303/8 o powierzchni 0,3376 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00063239/7;
4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 553 o powierzchni
0,45 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00021205/4.
Łączna cena wywoławcza wynosi 295.595,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie 14 dni od daty emisji niniejszego ogłoszenia prasowego, w Kancelarii Syndyka Przemysława Skipora w Lublinie,
ul. Pogodna 36/11, 20 - 337 Lublin (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku
na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,
lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.
34098745
drukuj ogłoszenie