Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Sporniaku Palikijskim

lubelskie, Sporniak palikijski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sporniak palikijski, lubelskie
Cena
352 406 zł
Numer ogłoszenia
34098746
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-204 Wojciechów
Ulica
Palikije Pierwsze 155
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości
w Sporniaku Palikijskim, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 124 o pow. 0,26 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 120 o pow. 0,75 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00008139/3;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 119/1, 119/3 i 121
o łącznej pow. 0,77 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059570/8;
4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5 i 113/6 o łącznej pow. 5,29 [ha], dla którego
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00032304/8;
5) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 119/2 o pow. 0,22 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059569/8;
6) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 107 i 114 o pow. 0,25 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00047861/8.
Łączna cena wywoławcza wynosi 352.406,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie 14 dni od daty emisji niniejszego ogłoszenia prasowego, w Kancelarii Syndyka Przemysława Skipora w Lublinie,
ul. Pogodna 36/11, 20 - 337 Lublin (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku
na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,
lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.
34098746
drukuj ogłoszenie